Vissza Általános Szerződési feltételek


Általános szerződési
feltételek

Kérjük, amennyiben
vásárlója kíván lenni a Bútorboltnak figyelmesen olvassa el az
Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és magára nézve
kötelező érvényűnek ismeri el.

A www.hegedusbutor.hu
weboldal működésével, megrendelési, és a szállítási folyamattal kapcsolatosan
felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségek bármelyikén állunk
rendelkezésére.

A jelen
Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Hegedűs
Tibor egyéni vállalkozó 
(továbbiakban: eladó)  (székhely: 5900 Orosháza, Bajcsy- Zsilinszky utca 13-
15.) kizárólagos tulajdonában álló és általa működtetett www.hegedusbutor.hu
elnevezésű weboldal felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak
minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a weboldalon
regisztrál. (továbbiakban: felhasználó).Kérjük, hogy az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen okiratot.

A szerződés
tárgya


A szerződés
tárgya a www.hegedusbutor.hu  weboldalon található valamennyi termék. A termékek
tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó egyedi oldalon ismerheti meg.
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Hegedűs Bútor (5900 Orosháza, Bajcsy-
Zsilinszky utca 13- 15.) területén nyújtott minden olyan kereskedelmi
szolgáltatásra, amely a www.hegedusbutor.hu weboldalon található online
felületen található bútorok kiválasztásával történik.

Az eladó

A termékkel
kapcsolatosan felmerülő valamennyi kifogás és reklamáció kizárólag az eladóval szemben érvényesíthető.


Vételár,
fizetési feltételek
A weboldalon
szereplő termék mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az
általános forgalmi adót.

A készpénzes fizetés mellett az üzletben található kártyaelfogadó POS terminál is. (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Vpay, JCB) 

Lehetőség van a megvásárolt termék átutalással történő kifizetésére is.Ebben az esetben az adott termék elszállítása csak azután történhet meg, ha az üzlet számlájára megérkezett a vételár.

A felhasználó ha nem készleten lévő termékekből választ, úgy megrendelésekor az eladó a vételár 10%-át kéri előlegként.


Az üzletben részletfizetési lehetőség is igénybe vehető.

A részletfizetéssel kapcsolatos információkért keresse fel az üzletet személyesen vagy telefonon, nyitva tartási időben.Abban az esetben, ha az eladó leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül
a weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, 
a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra akkor az eladó nem köteles az adott terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben
az esetben az eladó felajánlhatja a tényleges áron történő értékesítést, és
amennyiben azt a felhasználó nem tartja elfogadhatónak, elállhat vásárlási
szándékától.

Szállítási
feltételek

Eladó az elszállítást, szállítók révén
tudja vállalni. A szállítási idő - amennyiben a termék raktáron van- úgy az akár azonnal megtörténhet.

Felhasználói kérésre az eladó megszervezi és lebonyolítja a megvásárolt termék házig vagy lakásba történő kiszállítását. Ennek díja minden esetben az adott terméktől és a szállítási távolságtól függ.


Azon
termékek vonatkozásában, amelyek átmenetileg nincsenek raktáron az eladó
megrendelést követően, a vásárlót a vásárló által megadott elérhetőségen
azonnal értesíti az elszállítás várható időpontjáról.

Felhasználó
a várható szállítási idő ismeretében jogosult eldönteni, hogy leadott
megrendelését továbbra is fenntartja-e.

Amennyiben a várható szállítási idő ismeretében felhasználó úgy dönt, hogy a
megrendelését nem tartja fent, úgy jogosult a szerződéstől elállni, köteles
azonban az elállási nyilatkozatát az eladónak legkésőbb a várható szállítási
időről szóló tájékoztatás „kézhezvételét” követő 24 órán belül megküldeni.
Amennyiben a felhasználó ez elállási nyilatkozat megküldésével késedelembe
esik, úgy köteles az eladó ebből eredő összes kárát megtéríteni. Felhasználó
tudomásul veszi, hogy amennyiben kifejezett elállási szándékát nem jelzi eladó
felé az erre megadott határidőben, úgy az eladó a várható szállítási időt
elfogadottnak tekinti és a termék beszerzéséről gondoskodik. A felhasználó
hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a
felhasználót terhelik.

Az árucikkek
cseréje, szavatosság

Ha a megrendelt
termék hibás, sérült, akkor azt az eladó
díjmentesen kijavítja vagy kicseréli. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget
felhasználó nem kívánja igénybe venni úgy megfelelő mértékű árleszállítást
igényelhet eladótól vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt
elállásra nincs lehetőség.

Elállás
esetén a termék vételárát készpénzben az eladó 30 napon belül visszatéríti. A
szavatossági igényekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadók.

A
vásárlástól való elállás joga

Elállás
esetén a termék visszaküldésének költségei a felhasználót terhelik. Az áru nem
rendeltetésszerű használatából eredő károkat minden esetben meg kell téríteni.


Elállás esetén az eladó a kifizetett vételárat banki átutalással visszatéríti
legkésőbb az elállást követő 30 napon belül. Elállás esetén az eladó a termék
kiszállításának költségét nem téríti meg